TACT | History in the making

TACT (voluit Tactical Airsoft Confrontation Team) werd begin 2005 in het leven geroepen nadat enkele vrienden het "Airsoften" leerden kennen. De mix van actie, tacktiek en fun sprak de vrienden aan en ze beslisten om zelf een team op te richten. In de beginfase wordt er op een specifiek onderdeel van het Airsoften toegespitst, het zogenaamde Close Quarter Battles of kortweg CQB. In 2006 kan TACT gebruik maken van de leegstaande Belgafabriek aan het Albertkanaal om te trainen en eigen skirms te organiseren. Er is 10.000 m² aan ruimte over 3 verdiepingen gespreid beschikbaar, opgedeeld in kantoren, een binnenplein, hangars,... met andere woorden: de ideale ruimte om te airsoften! Het ledenaantal van TACT groeit gestaag tot 20 leden.

Nadat het oude Belgagebouw gesloopt werd, moest TACT op zoek naar een nieuwe locatie. Na lang zoeken en enkele omzwervingen kan TACT z'n intrek nemen de "Klipper building". Dit leegstaande gebouw wordt schoongemaakt en TACT kan weer tijdelijk trainen en skirms organiseren. Na de Klipper Building volgen nog enkele locaties (Sawmill, Warehouse, Limburg Towers) maar vele houden het voor bekeken wegens andere prioriteiten.

Eind 2012 ontwaakt TACT echter terug uit z'n winterslaap wanneer enkele leden opnieuw willen gaan airsoften. TACT 2.0 wordt boven het doopvont gehouden en algauw worden enkele skirms bezocht. Er wordt een nieuwe, moderne patch ontworpen en high-tech uitrusting en nieuwe replica's worden aangekocht.

Er wordt minder specifiek op het CQB gedeelte toegespitst, TACT 2.0 neemt deel aan skirms op Fort Knox, Givet, the Chambers, Barchon, Commando's,... Zoals je kan zien op de foto's wordt er fors geïnvesteerd in de uitbouw van replica's (Bekijk de customized M249, een pareltje!) en gear. (Multicam pattern.)

Het jaar 2014 staat voor TACT in het teken van de verdere uitbouw van het persoonlijk materiaal en zo vaak mogelijk deelnemen aan skirms. TACT sluit zich weer aan bij het AAB en heeft als doelstelling om dit jaar in gans Europa te gaan skirmen. Nederland en het Verenigd Koninkrijk staan zeker op de agenda!

Ondertussen komt de TACT website online en kan je het reilen en zeilen van ons Airsoft-team online volgen. So stay tuned!

In maart 2014 gebeurt er iets onverwacht. Na enkele malen samen spelen met de mensen van CL43 wordt er besloten om de 2 clubs samen te voegen en samen verder te gaan als TACT. Hierdoor groeit TACT in een klap naar 10 leden. Door de overname krijgen we er ineens ook een YouTube kanaal bij. Ga er zeker eens kijken.

RSS feed