TACT | Visie en Waarden

TACT is een airsoftclub, opgericht in 2005, waarbij een aantal waarden en normen hoog in het vaandel worden gedragen. Deze waarden en normen hebben ervoor gezorgd dat de club in binnen- en buitenland gekend en alom gerespecteerd is . Alle leden onderschrijven deze waarden en normen en in hun bezigheden in functie van de club zullen zij er zich steeds aan houden.

Airsoft is een sport gebaseerd op eerlijkheid. Wij als TACT staan voor eerlijkheid tijdens de games, hit is hit. Hetzelfde geldt voor de regel, “dead men don’t speak”. Uiteraard passen wij ons hierop aan naar de regels van de organisatie als deze afwijken. Wij zullen ook nooit aarzelen om andere spelers die deze regels overtreden hierop te wijzen. TACT-leden tonen altijd respect naar de marshalls toe, ook al zijn ze niet akkoord met een genomen beslissing.

Veiligheid is uiterst belangrijk in onze sport. Tijdens skirms zullen wij steeds de voorwaarden gesteld door de organisatie respecteren. Het dragen van een veiligheidsbril, stevige kledij en stevige schoenen is steeds verplicht.

Om de veiligheid te garanderen maken wij NOOIT gebruik van echte wapens. Alle wapens die u in onze films en foto’s ziet zijn replica’s die zeer sterke gelijkenissen hebben. Deze replica’s kunnen onmogelijk echte munitie afschieten.

Omgaan met een replica is zoals omgaan met een echt wapen. Dit houdt in dat we een aantal regels hanteren die alom in de schietwereld omgaan. Deze regels werden wel aangepast aan de noden van de airsoft sport.

  1. - Behandel steeds uw replica alsof het geladen is.
  2. - Hou uw vinger steeds van de trekker in de Safezone.
  3. - In de Safezone zitten er geen magazijnen in dereplica’s en staat de selectorswitch steeds op safe.
  4. - Alvorens de Safezone binnen te gaan schiet men een droog schot in veilige richting om zeker te zijn da de replica leeg is.

Leden van TACT zullen nooit kentekens en onderscheidingen dragen die zelf niet verdiend zijn. Wij hebben het grootste respect voor de mensen die deze kentekens wel behaald hebben in training en operationele inzet.

Als club, noch als individueel lid doen we uitlatingen aangaande politieke of religieuze thema’s. Wij doen aan airsoft als sport, wij gebruiken dit nooit als forum voor ongepaste of kwetsende uitlatingen. Wij respecteren verschillen in overtuiging en afkomst. Dit weerspiegelt zich in onze leden die allen een verschillende achtergrond hebben.

Wij zullen nooit geweld aanmoedigen. Wij begrijpen dat de manier hoe wij ons kleden en opgaan in het spel, aanstootgevend kan zijn voor bepaalde mensen. Dit is nooit onze bedoeling. Indien er toch enige vorm van agressie ge-uit wordt door een lid van TACT, dit naar andere spelers of naar eigen leden toe, wordt hij onmiddellijk verwijderd uit de groep.

RSS feed